هدف سرخبر ساده کردن پیچیدگی محیط اطراف شماست. محیط بیرونی سازمان ها پر از اطلاعات متناقض است. ما تلاش خود را کرده ایم تا موج های خبری و احساسی جامعه را به نوعی به کاربر خود منتقل کنیم، تا به نفع خود استفاده نماید. سرخبر شبکه های اجتماعی و رسانه های خبری را پایش می کند. اطلاعات مفید مانند موجودیت ها و نامهای مهم را استخراج می کند. گرایش ترندهای خبری (مثبت-منفی) را نسبت به سازمان شما تشخیص می دهد. و همراه آمار جزئی به شما ارائه می دهد.

خبرهای پایش شده می تواند از هر منبع دلخواه مشتری باشد. در حال حاضر شبکه های اجتماعی مختلف و سایت های خبری رصد می شوند. با توجه به سیستم خزشگر پیشرفته ما ، امکان رصد هر منبع اینترنتی وجود دارد. اطلاعات بدست آمده با ریزترین جزئیات ارائه می شوند. به عنوان مثال در شبکه اجتماعی تلگرام، مطالب مهم از آمار بازدید تا هشتگ هایشان نمایش داده می شوند.

مانیتورینگ آنلاین اخبار، باعث می شود تا سریعتر از ترندهای خبری باخبر باشید. اطلاع از آخرین ترندها امکان مقابله با ترند را به شما می دهد. به عنوان مثال فرض کنید یک ترند برای تحریم یکی از محصولات شما درحال شکل گیری است. قابل تصور نیست که زودتر فهمیدن این ترند چقدر به شما کمک می کند. همچنین شما می توانید از موج های خبری جامعه به نفع سازمان خود استفاده نمایید. مثلا وقتی یک ترند حادثه طبیعی مثل سیل یا زلزله بوجود می آید، اولین شرکتی که بتواند به نوعی اخبار شرکت خود را به آن ربط دهد (مثل کمک یک شعبه از سازمان به هموطنان)، در سرخط اخبار قرار خواهد گرفت.