اخبار بين المللی / گزارش و تحليل
آیا سودان تحت امر شورای نظامی جای مصر در "ناتوی عربی" را می‌گیرد؟

آیا سودان تحت امر شورای نظامی جای مصر در "ناتوی عربی" را می‌گیرد؟


عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای نظامی سودان به شکل کامل بر تداوم حمایت خود از ائتلاف عربی ضد یمن به رهبری عربستان تاکید کرد به طوریکه سخنگوی او گفت، نیروهای سودانی شرکت کننده در این ائتلاف تا تحقق کامل اهداف ائتلاف علیه نیروهای انصارالله در یمن باقی می‌مانند.   3 روز پيش

گیشه روزنامه
>Back to Top