به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ­نشست تجـاری دونالـد تـرامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جینپینـگ همتای چینی وی برگـزار نخواهد شد.
خـبرگـزاری رویـترز گزارش داد نشست تـرامپ و شی جینپینـگ در مـاه مارس بـرگزار نخواهد شد. این گـزارش می افزاید روز پنج شنبه «استفان منـوچین» وزیـر خـزانه داری آمریکا تاکیـد کرد نشست تجاری که قـرار بود ماه مـارس بین روسای جمهور آمریکا و چین برگزار شود، به دلیل کارهای باقیمانـده، در مـارس برگزار نخواهد شد. دونالـد تـرامپ قبلا گفته بود که مـذاکرات تجاری با چین به سـرعت در حال پیشرفت است، اما مجـددا تاکیـد کرد که یک توافـق بد را امضـاء نمی کند.
آمـریکا قصد دارد تعهد لازم از چین به منظور پایان دادن به رفتـارهای تجاری این کشور، که آمریکا آن را غیرمنصفانه توصیف می کند، اخذ نماید؛ به اعتقاد آمـریکا انتقال فنآوری اجباری، دسترسی محـدود به بازار چین، از جمله رفتارهای غیـرمنصفانه و ناعـادلانه است. مذاکـرات تجـاری بین چین و آمـریکا از ماه ها پیش تاکنون در جـریان است، بی آن که نتیجه ملمـوسی به دنبال داشته باشد.