به گزارش ایرنا رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی در آیین افتتاح این طرح ها گفت: خانه عالم شهر شوسف به مساحت 78 مترمربع و با اعتبار 65 میلیون تومان یکی از این طرح ها است.
مهدی هنری، احیا و مرمت قنات روستای ذهاب با اعتبار 75 میلیون تومان را یکی دیگر از طرح های افتتاحی ذکر کرد و افزود: 250 متر میله گذاری و 50 متر طوقه چینی از مشخصات فنی این طرح است که 110 خانوار از مزایای آن برخوردار شدند.
وی عنوان کرد: همچنین مرمت قنات روستای اسماعیل آباد نهبندان با اعتبار 150 میلیون تومان انجام شد که 475 متر میله چینی و 75 طوقه گذاری از مشخصات فنی این طرح است که 102 خانوار از مزایای آن برخوردار شدند.
هنری اضافه کرد: با مرمت این قنوات، آب آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته به طوری که دبی آب قنات اسماعیل آباد از 1.5 اینچ به پنج اینج افزایش یافته است.
نهبندان با 26 هزار کیلومتر مربع مساحت دومین شهرستان از نظر وسعت در استان بعد از طبس؛ از شمال و غرب به شهرستان بیرجند، از جنوب به استان های سیستان و بلوچستان و کرمان و از شرق به افغانستان و شهرستان زابل محدود می شود.
مرکز این شهرستان در 200 کیلومتری بیرجند است.
7556* 6054