ناکامی نماینده ایران در دسته ۱۰۹ کیلوگرمبه گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان، وزنه‌برداران گروه A دسته 109 کیلوگرم به روی تخته رفتند.
محمدرضا براری تنها نماینده ایران در این رقابت ها در حرکت یک‌ضرب با رکورد 181 کیلوگرم به مقام ششمی رسید.براری در حرکت دوضرب ابتدا در مهار وزنه 215 کیلوگرمی ناکام ماند، اما در حرکت موفق به ثبت وزنه ۲۱۵ کیلوگرمی شد.او در حرکت سوم وزنه 226 کیلوگرمی را انتخاب کرد، اما موفق به مهار کردن آن نشد و در پایان با رکورد 215 کیلوگرم در رده یازدهم حرکت دو ضرب قرار گرفت. براری در مجموع با رکورد 396 کیلوگرم در جایگاه ششم ایستاد و به کار خود پایان داد.
در این دسته سیمون مارتیروسیان وزنه بردار ارمنستانی با مهار کردن وزنه 240 کیلوگرمی رکورد دنیا را در حرکت دوضرب شکست .