به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ رقابت دسته ۹۶ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جهان برگزار شد و سهراب مرادی موفق به کسب سه مدال طلا شد.
سهراب مرادی با رکورد ۱۸۶ یک ضرب، ۲۳۰ دوضرب و مجموع ۴۱۶ کیلوگرم سه مدال طلا گرفت و برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شد.
مرادی توانست رکورد یک ضرب جهان را یک کیلوگرم ارتقا دهد.
وی رکورد دوضرب جهان را ۵ کیلوگرم و مجموع جهان را ۱۵ کیلوگرم ارتقا داد.

-سهراب مرادی در اولین حرکت پشت وزنه ۱۸۱ کیلوگرم قرار گرفت که به راحتی وزنه را بالای سر برد.
مرادی در دومین حرکت یک ضرب، وزنه ۱۸۶ کیلوگرم را مهار نکرد.
وی در آخرین حرکت یک ضرب ۱۸۶ کیلوگرم بالای سر برد و رکورد یک ضرب جهان را یک کیلوگرم ارتقا داد.

-مرادی در اولین حرکت دوضرب، ۲۲۳ کیلوگرم را مهار کرد و توانست رکورد مجموع جهان (۴۰۱ کیلوگرم) را ۸ کیلوگرم ارتقا دهد.

مرادی در دومین حرکت دوضرب، ۲۳۰ کیلوگرم را هم بالای سر برد و رکورد دوضرب جهان را ۵ کیلوگرم شکست داد و رکورد مجموع را ۱۵ کیلوگرم افزایش داد.

نماینده ایران در آخرین دوضرب، پشت وزنه ۲۳۷ کیلوگرم قرار گرفت، اما در مهار این وزنه موفق نبود.