ارزیابی فاکس نیوز از احتمال اکثریت یافتن هر یک از احزاب در مجلسین آمریکا بر اساس شمارش اولیه آراء / 7 نوامبر 2018

شفقنا – نتایج اولیه انخابات محلس نمایندگان آمریکا حاکی از  تغییر در آرایش سیاسی این مجلس است.

به گزارش شفقنا انتخابات آمریکا ساعتی پیش به پایان رسید و در حالی که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار حزب حمهوری خواه بوده است، نتایج اولیه این انتخابات نشان می دهد که حزب جمهوری خواه به احتمال زیاد اکثریت پارلمانی خود را از دست خواهد داد و اکثریت این مجلس به دموکرات ها خواهد رسید. بر اساس شمارش اولیه آراء پیشبینی می شود که دموکرات ها ۲۳۰ کرسی و جمهوری خواهان (حزب ترامپ) ۲۰۵ کرسی را به خود اختصاص خواهند داد.

تغییرات در آرایش سیاسی مجلس نمایندگان آمریکا، قدرت ترامپ را کاهش داده و برنامه های چالش برانگیز او به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، مهاجرت و روابط بین الملل را با موانع جدی در کنگره مواحه خواهد ساخت.

پیشبینی نتایج انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا بر اساس شمارش اولیه آراء

در این حال اکثریت مجلس سنا همچنان در اختیار حزب جمهوری خواه باقی خواهد ماند و پیشبینی می شود ترکیب آراء ۵۳ به ۴۷ باشد.