به گزارش ایسنا، در این انتخابات میان‌دوره‌ای، تمامی ٤٣٥ کرسی‌ مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به رأی گذاشته شده است. رأی‌گیری برای انتخاب یک‌سوم کرسی‌های مجلس سنا (۳۵ سناتور) هم هم‌زمان در برخی ایالت‌ها برگزار شده است.
هم اکنون کنترل هر دو قسمت کنگره آمریکا در اختیار جمهوری‌خواهان است. دموکرات‌ها امیدوارند دست‌کم با کسب بیست و سه کرسی در مجلس نمایندگان، کنترل بخشی از حاکمیت کشور را به دست بیاورند.
صف‌های طولانی در مقابل حوزه‌های رأی‌گیری شکل گرفته و آمار رأی‌های زودهنگام حکایت از مشارکت کم‌سابقه مردم آمریکا در این انتخابات دارد.
در حال تکمیل...