به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان ، نصرالله بازگیران افزود: این تجهیزات در اختیار 130 هنرستان فنی حرفه ای و کار و دانش دولتی استان قرار گرفت.
وی اظهار داشت: با توجه به تغییر سرفصل های آموزشی و سه ساله شدن هنرستانها و همچنین نیاز هنرستانها به تجهیزات جدید و بروز پس از ابلاغ اعتبار متمرکز وزارتی و همچنین استفاده از ظرفیت خیران این تجهیزات سرمایه ای بین هنرستان های استان توزیع شد.
بازگیران ادامه داد: بسیاری از این تجهیزات برای نخستین بار توسط هنرآموزان و هنرجویان استان ساخته و مونتاژ شده بودند که این امر موجب صرفه جویی 60درصدی در اعتبارات ابلاغی شد.
342 هزار دانش آموز در چهار هزار و 561 آموزشگاه در قالب 16 هزار و 520 کلاس درس تحصیل می کنند.
7274/6060