سرهنگ نقیب فاطمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ورود شمار زیادی از زائران اربعین حسینی به کشور از مرز چذابه در روز چهارشنبه و ضرورت جلوگیری از معطلی آنان در پایانه افزود: با فعال شدن همه گیت ها، ،زائران اربعین حسینی با سرعت و شتاب بیشتری تشریفات قانونی را برای ورود به کشور انجام می دهند.
وی گفت: هر 2 دستگاه 'ایکس ری' گمرک در پایانه مرزی چذابه نیز به منظور بازرسی سریع بار همراه زائران فعال شده است.
سرهنگ فاطمی افزود: هم اکنون خروجی زائر از مرز چذابه به ندرت صورت می گیرد ولی در عین حال امکان همزمان ورود و خروج زائر از این گذرگاه مرزی نیز میسر است.
در حالت عادی ، از مجموع 16گیت گذرنامه در پایانه چذابه هشت گیت برای ورودی و هشت گیت برای خروجی زائران و مسافران اختصاص دارد.
همزمان با موج اصلی بازگشت زائران به کشور از مرز چذابه ، همه امکانات لازم سخت افزاری و نرم افزاری در این مرز برای تسهیل ورود زائران به میهن اسلامی بسیج شده است.
درمان و وسایل حمل و نقل عمومی برای جا به جایی 2 دغدغه اصلی زائران اربعین حسینی به هنگام ورود به کشور از مرز بین المللی چذابه است.
تاکنون از مجموع 228 هزار زائر خروجی از مرز چذابه ، بیش از 120هزار زائر از این مرز وارد کشور شده اند.
پیش بینی شده ورود شتابان زائران اربعین حسینی به کشور از چذابه ، فردا پنجشنبه نیز ادامه داشته باشد ولی از روز جمعه 11آبان از حجم ورود زائر به کشور از این مرز به نحو چشمگیری کاسته خواهد شد.
اربعین پارسال 380هزار زائر از چذابه در 110کیلومتری شمال غرب اهواز راهی کربلای معلی و نجف اشرف شدند.
چذابه و شلمچه 2 کانون اصلی تردد زائران اربعین حسینی در استان خوزستان بوده اند.
6065/6002