هشدار به داوطلبان ازمون سراسري سال 1398

هشدار به داوطلبان ازمون سراسري سال 1398

2 ساعت پيش

هشدار به داوطلبان آزمون سراسري سال 1398

هشدار به داوطلبان آزمون سراسري سال 1398

2 ساعت پيش

اطلاعيه اداره كل اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضائيه

اطلاعيه اداره كل اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضائيه

2 ساعت پيش

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص زمان ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي سال 1398

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص زمان ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي سال 1398

2 ساعت پيش

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره فرصت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در رشته های پذيرش براساس سوابق تحصيلي «معدل كل دوره كارداني» دوره هاي‌ كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره فرصت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در رشته های پذيرش براساس سوابق تحصيلي «معدل كل دوره كارداني» دوره هاي‌ كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398

2 ساعت پيش

فراخوان سازمان سنجش آموزش کشور درباره مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc)

فراخوان سازمان سنجش آموزش کشور درباره مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc)

2 ساعت پيش

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص زمان برگزاري کنکور سراسري سال 1398

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص زمان برگزاري کنکور سراسري سال 1398

2 ساعت پيش

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص زمان برگزاري كنكور سراسري سال 1398

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص زمان برگزاري كنكور سراسري سال 1398

2 ساعت پيش

اطلاعيه وزارت نیرو درخصوص اعلام نتایج آزمون داوطلبان آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) توزيع نيروي برق و مديريت توليد برق (نيروگاه) مورخ 26/7/1397 که مرحله مصاحبه علمی را طی نموده اند

اطلاعيه وزارت نیرو درخصوص اعلام نتایج آزمون داوطلبان آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) توزيع نيروي برق و مديريت توليد برق (نيروگاه) مورخ 26/7/1397 که مرحله مصاحبه علمی را طی نموده اند

1 روز پيش

اطلاعيه وزارت نیرو درخصوص اعلام نتایج آزمون داوطلبان آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) توزيع نيروي برق و مديريت توليد برق (نيروگاه) مورخ 1397/7/26 که مرحله مصاحبه علمی را طی نموده اند

اطلاعيه وزارت نیرو درخصوص اعلام نتایج آزمون داوطلبان آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) توزيع نيروي برق و مديريت توليد برق (نيروگاه) مورخ 1397/7/26 که مرحله مصاحبه علمی را طی نموده اند

1 روز پيش

جدید ترین اخبار
>Back to Top